INTERCOMMUNALE VERENIGING HOOGE MAEY

Activiteiten Hooge Maey

De Hooge Maey verwerkt vaste afvalstoffen, percolaat en afvalwater met zorg en aandacht voor het milieu. Duurzaam gebruik van grondstoffen en energie is een van de grote uitdagingen van deze tijd. Het sluiten van kringlopen wordt noodzakelijk. Elektriciteitsopwekking door stortgasvalorisatie is een voorbeeld van kringloopsluiting en slechts een van de vele manieren waarop de Hooge Maey bijdraagt aan een beter milieu.