INTERCOMMUNALE VERENIGING HOOGE MAEY

Hooge Maey als afvalverwerkingscentrale

De Hooge Maey zorgt voor de economisch en ecologisch verantwoorde verwerking van afval waar geen andere verwerkingsmogelijkheden voor zijn.

Dit zorgt voor inkomsten die onontbeerlijk zijn voor de sanering van de terreinen van de Hooge Maey. Ook kunnen hierdoor investeringen op het vlak van waterzuivering en energieopwekking gerealiseerd worden.