INTERCOMMUNALE VERENIGING HOOGE MAEY

Aard van de stortplaats

De Hooge Maey is een stortplaats voor de verwerking van niet-gevaarlijke huishoudelijke en hiermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen.

Deze afvalstoffen komen niet in aanmerking voor reyclage of thermische verwerking met energierecuperatie.