INTERCOMMUNALE VERENIGING HOOGE MAEY

stortafwijkingen

 

Storten van brandbaar afval is in Vlaanderen verboden. Omdat er echter nog steeds een tekort is aan verbrandingscapaciteit om dit afval te verwerken, worden er bij ministerieel besluit stortafwijkingen toegestaan. De totale toegestane hoeveelheid houdt rekening met de te verwachten hoeveelheid brandbaar afval dat door gezinnen en bedrijven zal geproduceerd worden. Deze hoeveelheid wordt verdeeld over alle stortplaatsen in Vlaanderen.