INTERCOMMUNALE VERENIGING HOOGE MAEY

Werkplaatsbeleid

Op de Indaver-site 'Hooge Maey' heerst een strikt rookverbod.

Algemeen geldt er een snelheidslimiet van 30 km per uur. Daarnaast is het van belang dat de voertuigen hun snelheid steeds aanpassen aan de gegeven situatie.

Het storten van huishoudelijk afval brengt onvermijdelijk waaivuil teweeg. Waar nodig worden waaivuilnetten geplaatst om opwaaiend zwerfvuil op te vangen. Niettemin komt er bij harde wind toch nog waaivuil op de taluds terecht. De Hooge Maey beschikt over een speciale machine, die ook op de hellingen van de taluds, het waaivuil efficiƫnt kan verwijderen

Het permanent inschakelen van een valkenier op de stortlocatie zorgt ervoor dat de medewerkers op een veilige manier hun taak kunnen uitvoeren. Zonder valkenier bevolken dagelijks duizenden meeuwen de stortplaats, op zoek naar eten. Hierbij zorgen zij voor overlast ter hoogte van de stuurcabine van de chauffeurs. De uitwerpselen van de vogels komen bovendien terecht op de wagens van medewerkers en bezoekers. Zo kunnen zij ziektekiemen verspreiden en irritaties aan huid en longen veroorzaken. Een valkenier houdt de meeuwen op een veilige afstand tijdens de werkuren.

De nodige voorzieningen inzake gezondheid, veiligheid en welzijn bieden de werknemers de bescherming die ze nodig hebben bij het uitoefenen van hun functie. Het veiligheidshandboek beschrijft alle veiligheidsregels die in acht moeten genomen worden. Al het rollend materieel van aannemers dient uitgerust te zijn met een overdrukinstallatie met stof- en aktiefkoolfilters om de lucht in de bestuurderscabines te zuiveren. Waar nodig kan iedereen beschikken over individuele beschermingsmiddelen.